Contact

Web: www.gsolution.ro
E-mail: office@gsolution.ro
Telefon: 0752 165 562
Adresa: Str Fetesti, nr. 5, Sector 3, Bucuresti

Global Personal Solution
Compania noastra va pune la dispozitie un pachet complet de servicii pentru resurse umane, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si supravegherea tehnica a instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR.

Prevenire si Stingere Incendii

GLOBAL PERSONAL SOLUTION S.R.L. ofera consultanta de specialitate in conformitate cu Legea 307/ 2006 pentru apararea impotriva incendiilor si ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si ale actelor normative subsecvente acestora. Pentru consultanta in domeniul situatiilor de urgenta societatea dispune de personal de specialitate care detine Certificat de cadru tehnic PSI.

Organizarea eficienta a activitatii de aparare impotriva incendiilor si aparare civila va avea ca rezultate:
- prevenirea si reducerea riscurilor de producere a unui incendiu;
- interventia operativa de limitare si stingere a incendiilor.

Consultanta in domeniul situatiilor de urgenta presupune organizarea si desfasurarea urmatoarelor activitati:
- Stabilirea si dimensionarea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Elaborarea deciziilor prin care se stabilesc responsabilitatile pe linia apararii impotriva incendiilor;
- Organizarea impotriva incendiilor la locurile de munca;
- Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor si inaintarea de propuneri pentru imbunatatirea acestei activitati;
- Elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate de instruire pentru fiecare loc de munca;
- Efectuare instructaj introductiv general;
- Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
- Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta cu prilejul controalelor;
- Exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc).